Poluautomatske puške

Poluautomatska puška – PAP 7.62 mm M59/66

poluautomatska puska pap m59

Poluautomatska puška 7,62 mm M59/66 služi za uništavanje neprijateljeve žive sile i vatrenih sredstava, oklopnih i drugih borbenih vozila, utvrđenih zgrada i bunkera, za zadimljavanje i osvjetljavanje bojišta. Prilikom gađanja žive sile najbolji rezultati postižu se na odstojanjima do 400 m, a na grupne ciljeve sasređenom vatrom više strijelaca do 800 m. Niskoleteći avioni, helikopteri i padobranci uspješno se gađaju na daljinama do 500 m.

Uspješno dejstvo tromblonskom kumulativnom mi-nom je na daljinama do 150 m, a trenutnom i dimnom minom na daljinama do 270 m. Tromblonskom osvetljavajućom minom postiže se najbolji efekat kada se ona izbaci pod uglom 45°. Puška se puni okvirom sa deset metaka, pri čemu okvir ne ulazi u magacin i poslije punjenja se vadi. Borbena brzina gađanja je 30 metaka u minuti. Brzina gađanja tromblonskim minama je 3-4 mine u minuti.

OPIS PUŠKE I MUNICIJE
Puška ima sljedeće dijelove: cijev; sanduk; tromblon; nišane; gasnu komoru sa regulatorom gasova; gasni cilindar sa klipom, potiskivačem i drvenom oblogom; povratni mehanizam; zatvarač; nosač zatvarača; poklopac sa-nduka; mehanizam za okidanje; magacin; nož; kundak i pribor.

Cijev služi da se u njoj izvrši opaljenje metka i da zrnu pravac leta i obrtno kretanje. Na zadnjem dijelu cijevi su navoji za spajanje sa sandukom. Na cijev su navučeni i čvrsto spojeni: postolje prednjeg i zadnjeg nišana, gasna komora i grivna. Na prednjem dijelu cijevi su navoji za navijanje tromblona.

Unutrašnjost cijevi sastoji se od ležišta metka i vodišta zrna. Vodište zrna ima 4 polja i 4 žlijeba sa uvijanjem udesno.

Sanduk služi za smještaj i vođenje zatvarača i nosača zatvarača i da se na njega učvrsti cijev, poklopac sanduka, mehanizam za okidanje i magacin. Prednji dio sanduka ima otvor sa uvojirna za uvijanje cijevi i otvor za vođenje potiskivača. Sanduk je s gornje strane otvoren. Strane sanduka su u donjem dijelu ravne radi namještanja i vađenja zatvarača, a u gornjem dijelu povijene u obliku rebra radi vođenja nosača zatvarača. Ispod povijenog djela strana sanduka su dva uzdužna rebra po kojima klizi zatvarač. Na lijevom rebru, u vidu ispušta, nalazi se izbacač. Desna strana sanduka jeisječena radi izbacivanja čahura. U zadnjem dijelu sanduka smješten je utvrđivač po-klopca sanduka. Utvrđivač se kreće kroz otvore na stranama sanduka. Sastoji se od tijela, krilca i čivije. Zadnji dio sanduka ima dva četvrtasta proreza i ovalni izrez. Širi čet-vrtasti prorez i ovalni izrez služe za smještaj ispušta poklopca sanduka. Uži četvrtasti prorez služi za prolaz za-dnjeg konusnog djela udarne igle prilikom stavljanja i va-đenja zatvarača iz sanduka. Sa donje strane sanduk ima dva četvrtasta i jedan ovalni otvor. Na prednji četvrtasti otvor naleže magacin i kroz njega prolaze meci. Ovalni i zadnji četvrtasti otvor služe za smještaj i prolaz dijelova mehanizma za okidanje. Sa gornje strane između ovalnog i zadnjeg četvrtastog otvora nalazi se popriječno rebro na koje se oslanja tijelo zatvarača kada je u zabravljenom položaju.

Tromblon služi da se na njega navuče tromblonska mina i mini da pravac leta. Tromblon je navijen na cijev i utvrđen čivijom. Žljebovi na tijelu tromblona smanjuju proticanje barutnih gasova između tromblona i stabilizatora mine. Otvori natijelu tromblona služe za isticanje barutnih gasova prilikom gađanja bojnom municijom, čime se smanjuje trzanje puške.

Nišani puške su: prednji (dnevni i noćni), zadnji (dnevni i noćni) i nišan tromblona.

1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co