Policijska akademija Vrace Sarajevo

Policijska akademija Vrace Sarajevo

2308
21
SHARE

Policijska akademija Vrace u Sarajevu se nalazi pod ingerencijom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Policijskom akademij Vrace rukovodi direktor. Na policijsku akademiju, kadeti dolaze na osnovu konkursa koji raspisuju ministarstva unutrašnjih poslova po potrebi. Obuka za početni čin “policajac” traje 12 mjeseci, dok obuka za početni čin “mlađi inspektor” traje 6 mjeseci. Policijska akademija Vrace Sarajevo okuplja određen broj profesora kao i vanjskih suradnika po potrebi. Tu su zastupljeni predmeti usko vezani uz policijski poziv.

Poslovi policijske akademije Vrace Sarajevo vrše se u okviru četiri unutrašnje organizacione jedinice, i to:

 • Odsjek za osnovnu obuku
 • Odsjek za stručno osposobljavanje i usavršavanje
 • Grupa za standardizaciju obuke
 • Grupa za obuku u rukovanju oružjem

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad Policijska akademija Vrace Sarajevo

 • Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05),
 • Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/05),
 • Zakon o agencijama za zaštitu ljudi i imovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 50/02),
 • Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 08/06),
 • Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05),
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u FMUP-u („Službene novine Federacije BiH“, broj: 44/04),
 • Podzakonski akti (uredbe, pravilnici i dr.) koji se odnose na radnopravni status državnih službenika, policijskih službenika i namještenika,
 • Podzakonski akti (pravilnici, uputstva, nastavni planovi i programi) koji se odnose na realizaciju svih vidova obuke koji se provode na Policijskoj akademiji FMUP-a.

Pored gore navedenog na akademiji se provodi i detaljna obuka u rukovanju vatrenim oružjem, kao i obuka iz tehnika samoodbrane i policijskih zahvata, gdje kadeti Policijska akademija Vrace u Sarajevu prolaze osnove primjenjivih borilačkih vještina. Tokom obuke u rukovanju vatrenim oružjem, kadeti savladavaju teorijski i praktično vještine u rukovanju pištoljima Glock, Češka Zbrojovka i HS2000. Također, vrši se obuka i u rukovanju automatom Heckler and Koch MP5. Teorijska obuka se odvija na Policijskoj akademiji, dok se gađanje vrši na strelištu FMUP-a u Suhodolu.

21 COMMENTS

 1. Dobro bi doslo da se pozabavis nekim dijelovim akoji se ticu istorije Policijske akademije,, naravno mislim pozitivno,, jer je to najstarija ustanova za obuku policije u BiH,,, te njeno ime i sam popularističi naziva "Vrace" proteže još od sedamdesetih godina prošlog vijeka, te je iznjedrila velike policijske asove, a da ne pominjem da je pružala obuku i za druge zemlje, kao što je Lijbija i Gana.

 2. Ostalo je samo ime ''Policijska akademija'' koje je danas samo blijeda sijenka nekadasnjeg ponosa drzave, zar moze akademija trajati pola godine, i jos policijska ……

 3. Cula sam negdje da je izasao novi konkurs za upis na Policijsku akademiju ovdje u Sarajevu, zanima me da li je to istina, da li sam zakasnila, i ako neko zna mozda konkretan datum do kada traje taj upis????

LEAVE A REPLY