MUP Kantona Sarajevo – Javni oglas čin policajac i mlađi inspektor

MUP Kantona Sarajevo – Javni oglas čin policajac i mlađi inspektor

Dana 07.12.2012. godine Uprava policije MUP Kantona Sarajevo objavila je javni oglas za zapošljavanje 150 kadeta u početni čin “policajac” i 20 kadeta u početni čin “mlađi inspektor”. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Opšti uvjeti i potrebna dokumentacija za početni čin “Policajac”

Za zasnivanje radnog odnosa policijskih službenika kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uslove predviđene članom 46. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo: državljanstvo Bosne i Hercegovine, starosna dob od 18 do 27 godina za početni čin “policajac”, najmanje IV stepen školske spreme, da su zdravstveno sposobni za vršenje poslova policijskih službenika, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak ili/i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju dužne su u pisanoj formi iznijeti razloge odbijanja certifikacije i dostaviti primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije u skladu sa članom 135. stav (3) Zakona o policijskim službenicima KS, te se osobe iz navedenog člana Zakona izuzimaju od primjene kriterija koji se odnosi na starosnu dob kandidata.
Pored općih uvjeta koji se odnose na prijem u radni odnos policijskih službenika, kandidati za prijem moraju ispunjavati slijedeće posebne uslove predviđene članom 5. stav (1) Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika, i to: 1) da imaju položen vozački ispit «B» kategorije, 2) da ispunjavaju uvjet psihofizičke sposobnosti, 3) da ispunjavaju uvjet zdravstvene sposobnosti, 4) da polože test općeg znanja, pisani rad i test fizičke sposobnosti.

Prije donošenja odluke o izboru kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati bit će predmet sigurnosne provjere u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka («Sl. glasnik BiH», broj 54/04 i 12/09) kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na osnovu navedenog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere, bit će predložen slijedeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.

Neophodni dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas:
1. dokaz o državljanstvu BiH -uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od tri (3) mjeseca
2. fco. važeće lične karte,
3. izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od tri (3) mjeseca,
4. dokaz o završenom IV stepenu školske spreme,
5. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobosti i radnoj sposobnosti za vršenje poslova policijskog službenika, izdato od strane ovlaštene medicinske ustanove, ne stariji od tri (3) mjeseca,
6. potvrda ili uvjerenje poslodavca-državnog organa ili institucije da kandidat u poljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, (za kandidate koji su bili ili su još uvijek zaposleni u državnim organima i institucijama ili vojsci), odnosno ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, (za kandidate koji nisu niti su bili uposlenici državnih organa i institucija ili vojske). Ovjera izjave vrši se kod nadležnog organa.
7. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
8.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od
3 mjeseca),
9. ovjerena fco. važeće vozačke dozvole “B” kategorije
10. lica iz člana 135. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo dužna su dostaviti ovjerenu izjavu o razlozima odbijanja certifikacije i original ili ovjerenu fotokopiju relevantnog dokumenta UN/IPTF-a kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije.

Napominjemo da će Komisija opći uvjet koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz člana 46. stav 1. tačka f) Zakona o policijskim službenicima utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili testiranja i koji su predloženi za popunu upržnjenih radnih mjesta.

Opšti uvjeti i potrebna dokumentacija za početni čin “Mlađi inspektor”

Za zasnivanje radnog odnosa policijskih službenika kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uslove predviđene članom 46. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo: državljanstvo Bosne i Hercegovine, starosna dob od 18 do 35 godina za početni čin “mlađi inspektor”, najmanje VI stepen školske spreme, da su zdravstveno sposobni za vršenje poslova policijskih službenika, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak ili/i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju dužne su u pisanoj formi iznijeti razloge odbijanja certifikacije i dostaviti primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije u skladu sa članom 135. stav (3) Zakona o policijskim službenicima KS, te se osobe iz navedenog člana Zakona izuzimaju od primjene kriterija koji se odnosi na starosnu dob kandidata.

Pored općih uvjeta koji se odnose na prijem u radni odnos policijskih službenika, kandidati za prijem moraju ispunjavati slijedeće posebne uslove predviđene članom 5. stav (1) Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika, i to: 1) da imaju položen vozački ispit «B» kategorije, 2) da ispunjavaju uvjet psihofizičke sposobnosti, 3) da ispunjavaju uvjet zdravstvene sposobnosti, 4) da polože test općeg znanja, pisani rad i test fizičke sposobnosti.

Prije donošenja odluke o izboru kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati bit će predmet sigurnosne provjere u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka («Sl. glasnik BiH», broj 54/04 i 12/09) kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na osnovu navedenog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere, bit će predložen slijedeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.

Neophodni dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas:
1. dokaz o državljanstvu BiH -uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od tri (3) mjeseca
2. ovjerena fco. važeće lične karte,
3. izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od tri (3) mjeseca,
4. dokaz o završenom VI, VII stepenu školske spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
5. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobosti i radnoj sposobnosti za vršenje poslova
policijskog službenika, izdato od strane ovlaštene medicinske ustanove, ne stariji od tri
(3) mjeseca,
6. potvrda ili uvjerenje poslodavca-državnog organa ili institucije da kandidat u poljednje tri
godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao
rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe,
(za kandidate koji su bili ili su još uvijek zaposleni u državnim organima i institucijama ili
vojsci), odnosno ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja
Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, (za kandidate koji nisu niti
su bili uposlenici državnih organa i institucija ili vojske). Ovjera izjave vrši se kod
nadležnog organa.
7. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom
člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
8.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od
3 mjeseca),
9. ovjerena fco. važeće vozačke dozvole “B” kategorije
10. lica iz člana 135. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo dužna su dostaviti ovjerenu izjavu o razlozima odbijanja certifikacije i original ili ovjerenu fotokopiju relevantnog dokumenta UN/IPTF-a kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije.

Napominjemo da će Komisija opći uvjet koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz člana 46. stav 1. tačka f) Zakona o policijskim službenicima utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili testiranja i koji su predloženi za popunu upržnjenih radnih mjesta.

izvor: Dnevne novine

   
 1. Aida Prutina dec 7, 2012, 23:43

  Idemo :) wihuu

  Reply
 2. super, vrijeme je da se ovo vec jendamput zavrsi…idemo dlaje, opremanje policije..i formiranje konacno jedinice za podrsku…

  Reply
 3. ma daj opet ce tatini sinovi upast!!!

  Reply
 4. Omar Lea Comor jan 9, 2013, 14:05

  Zna li iko kada ce rezultati ???

  Reply
 5. Moze li mi iko reci koja ce biti vrsta pitanja i koja matreija kao i koje teme iz pisanog testa?

  Reply

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *