Policijska akademija i konkursi

MUP Kantona Sarajevo – Javni oglas čin policajac i mlađi inspektor

policija zujevina

Dana 07.12.2012. godine Uprava policije MUP Kantona Sarajevo objavila je javni oglas za zapošljavanje 150 kadeta u početni čin “policajac” i 20 kadeta u početni čin “mlađi inspektor”. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Opšti uvjeti i potrebna dokumentacija za početni čin “Policajac”

Za zasnivanje radnog odnosa policijskih službenika kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uslove predviđene članom 46. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo: državljanstvo Bosne i Hercegovine, starosna dob od 18 do 27 godina za početni čin “policajac”, najmanje IV stepen školske spreme, da su zdravstveno sposobni za vršenje poslova policijskih službenika, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak ili/i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju dužne su u pisanoj formi iznijeti razloge odbijanja certifikacije i dostaviti primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije u skladu sa članom 135. stav (3) Zakona o policijskim službenicima KS, te se osobe iz navedenog člana Zakona izuzimaju od primjene kriterija koji se odnosi na starosnu dob kandidata.
Pored općih uvjeta koji se odnose na prijem u radni odnos policijskih službenika, kandidati za prijem moraju ispunjavati slijedeće posebne uslove predviđene članom 5. stav (1) Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika, i to: 1) da imaju položen vozački ispit «B» kategorije, 2) da ispunjavaju uvjet psihofizičke sposobnosti, 3) da ispunjavaju uvjet zdravstvene sposobnosti, 4) da polože test općeg znanja, pisani rad i test fizičke sposobnosti.

Prije donošenja odluke o izboru kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati bit će predmet sigurnosne provjere u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka («Sl. glasnik BiH», broj 54/04 i 12/09) kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na osnovu navedenog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere, bit će predložen slijedeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.

Neophodni dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas:
1. dokaz o državljanstvu BiH -uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od tri (3) mjeseca
2. fco. važeće lične karte,
3. izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od tri (3) mjeseca,
4. dokaz o završenom IV stepenu školske spreme,
5. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobosti i radnoj sposobnosti za vršenje poslova policijskog službenika, izdato od strane ovlaštene medicinske ustanove, ne stariji od tri (3) mjeseca,
6. potvrda ili uvjerenje poslodavca-državnog organa ili institucije da kandidat u poljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, (za kandidate koji su bili ili su još uvijek zaposleni u državnim organima i institucijama ili vojsci), odnosno ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, (za kandidate koji nisu niti su bili uposlenici državnih organa i institucija ili vojske). Ovjera izjave vrši se kod nadležnog organa.
7. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
8.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od
3 mjeseca),
9. ovjerena fco. važeće vozačke dozvole “B” kategorije
10. lica iz člana 135. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo dužna su dostaviti ovjerenu izjavu o razlozima odbijanja certifikacije i original ili ovjerenu fotokopiju relevantnog dokumenta UN/IPTF-a kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije.

Napominjemo da će Komisija opći uvjet koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz člana 46. stav 1. tačka f) Zakona o policijskim službenicima utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili testiranja i koji su predloženi za popunu upržnjenih radnih mjesta.

Opšti uvjeti i potrebna dokumentacija za početni čin “Mlađi inspektor”

Za zasnivanje radnog odnosa policijskih službenika kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uslove predviđene članom 46. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo: državljanstvo Bosne i Hercegovine, starosna dob od 18 do 35 godina za početni čin “mlađi inspektor”, najmanje VI stepen školske spreme, da su zdravstveno sposobni za vršenje poslova policijskih službenika, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak ili/i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju dužne su u pisanoj formi iznijeti razloge odbijanja certifikacije i dostaviti primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije u skladu sa članom 135. stav (3) Zakona o policijskim službenicima KS, te se osobe iz navedenog člana Zakona izuzimaju od primjene kriterija koji se odnosi na starosnu dob kandidata.

Pored općih uvjeta koji se odnose na prijem u radni odnos policijskih službenika, kandidati za prijem moraju ispunjavati slijedeće posebne uslove predviđene članom 5. stav (1) Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika, i to: 1) da imaju položen vozački ispit «B» kategorije, 2) da ispunjavaju uvjet psihofizičke sposobnosti, 3) da ispunjavaju uvjet zdravstvene sposobnosti, 4) da polože test općeg znanja, pisani rad i test fizičke sposobnosti.

Prije donošenja odluke o izboru kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati bit će predmet sigurnosne provjere u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka («Sl. glasnik BiH», broj 54/04 i 12/09) kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na osnovu navedenog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere, bit će predložen slijedeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.

Neophodni dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas:
1. dokaz o državljanstvu BiH -uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od tri (3) mjeseca
2. ovjerena fco. važeće lične karte,
3. izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od tri (3) mjeseca,
4. dokaz o završenom VI, VII stepenu školske spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
5. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobosti i radnoj sposobnosti za vršenje poslova
policijskog službenika, izdato od strane ovlaštene medicinske ustanove, ne stariji od tri
(3) mjeseca,
6. potvrda ili uvjerenje poslodavca-državnog organa ili institucije da kandidat u poljednje tri
godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao
rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe,
(za kandidate koji su bili ili su još uvijek zaposleni u državnim organima i institucijama ili
vojsci), odnosno ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja
Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, (za kandidate koji nisu niti
su bili uposlenici državnih organa i institucija ili vojske). Ovjera izjave vrši se kod
nadležnog organa.
7. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom
člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
8.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od
3 mjeseca),
9. ovjerena fco. važeće vozačke dozvole “B” kategorije
10. lica iz člana 135. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo dužna su dostaviti ovjerenu izjavu o razlozima odbijanja certifikacije i original ili ovjerenu fotokopiju relevantnog dokumenta UN/IPTF-a kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije.

Napominjemo da će Komisija opći uvjet koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz člana 46. stav 1. tačka f) Zakona o policijskim službenicima utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili testiranja i koji su predloženi za popunu upržnjenih radnih mjesta.

izvor: Dnevne novine

7 Comments

7 Comments

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co