Policijska akademija i konkursi

Konkurs za policajce i ml. inspektore Kanton 10 Livno

policija

Dana 18.03.2013. godine Uprava policije MUP Kanton 10 Livno, raspisala je javni oglas za prijem policajaca i mlađih inspektora u radni odnos. Za početni čin “Policajac” predviđeno je 20 mjesta, dok za početni čin “Mlađi inspektor” su potrebna 2 izvršioca.

Nakon izbora najboljih kandidata za MUP Kantona 10 isti se upućuju u Sarajevo, na Policijsku akademiju Vraca na jednogodišnju obuku, o čemu smo već pisali na našem portalu, kao i tome što Vas eventualno očekuje na testiranjima i kakav je proces selekcije uz sve ostale normative.

Opšti uslovi za kandidate:

 • državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • životna dob između 18 i 27 za policajca
 • najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca
 • liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad
 • da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske kazne
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak ili/i da nije postala pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja u skladu s krivičnim zakonodavstvom
 • da nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom

Posebni uvjeti za kandidate:

 • položen vozački ispit “B” kategorije

Uz prijavu na javni oglas, koja sadrži biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obvezni priložiti orginal ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 • kopija lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od tri mjeseca,
 • izvod iz matične knjige rođenih ne starije od tri mjeseca,
 • diploma o zavšenom IV stepenu školske spreme ili fakultetska diploma o završenom VI ili VII stepenu školske spreme,
 • liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca,
 • izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa da isti nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske kazne,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od strane nadležnog suda ne starije od tri mjeseca,
 • izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije.

Član 51. Zakona o policijskim službenicima
(Pravila postupka izbora)
(1) Testiranje se obavlja najkasnije 30 dana poslije isteka roka za prijavljivanje. Samo kandidati koji ispunjavaju
opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju.
(2) Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stava 1. ovog člana testiraju se po navedenom redoslijedu:
a) test općeg znanja, uključujući pisani rad;
b) test fizičke sposobnosti;
c) ljekarski pregled;
d) psihološki pregled, uključujući test i razgovor;
e) drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.
(3) Kandidat koji ne prođe jedan od testova iz stava 2. ovog člana isključuje se iz daljeg procesa odabira.
(4) Komisija za izbor:
a) utvrđuje sadržaj testova iz stava 2. ovog člana, uz odobrenje policijskog komesara;
b) utvrđuje konačan rezultat za svakog kandidata na osnovu ukupnog zbira rezultata svakog od testova;
c) sačinjava i objavljuje listu kandidata koji su pristupili testiranju;
d) predlaže kandidate koji imaju najveći broj bodova sa liste iz tačke c) ovog stava, radi zapošljavanja u skladu sa
oglašenim brojem slobodnih radnih mjesta.

Nakon uspješno okončane izborne procedure, objavljuje se lista s svim kandidatima koji su uspješno završili testiranje, te lista predloženih kandidata za prijem, a nakon završetka roka za žalbu i postupanja po istima, s kadetima se zaključuje ugovor te se oni upućuju na Policijsku akademiju Federalnog Ministarstva Unutrašnjih poslova na obuku, te po završetku iste, zaključuju ugovor o radu sa MUP Kantona 10.

Click to comment

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co